VÍTEJTE
Usnadňujeme mužům, aby denně vypadali epicky. Líbí se Vám, jak vypadáte? Ukažte nám #EpicB.
Jsme skvělí, sledujte nás!
Vítejte v EpicWorks. Doprava ZDARMA pro objednávky nad 1500 Kč
  • en
term_800x400_60

Kvalita nikdy nevýjde z módy

Každý den se ptáme, z čeho se skládá skutečná „kvalita„. Stručně, kvalita nikdy nevyjde z módy, zatímco trendy přicházejí a odcházejí. Kvalita je a vždy bude kvalita.

V souladu s touto myšlenkou se snažíme nenabízet nic jiného než “kvalitu” a Úchvatné Služby. Vítejte v Epic Works, „buďte Epický bastard“

Objevte Vaše nové oblíbené místo

Epic Works je společnost zaměřená na služby a naším posláním není nic jiného než pomáhat našim zákazníkům objevit zábavné a jedinečné produkty té nejvyšší kvality.

Naši nákupčí neustávají v hledání nejvíce vzrušujících nových výrobků a kosmetických produktů.

Přinášíme Vám doplňky, speciality a poutavé výrobky.

Naším posláním v  EpicWorks je přinést Vám osobitost do každého aspektu Vašeho života.

EpicWorks S.R.O.

Datum účinnosti: 16. října 2017

PROSÍM VŠIMNĚTE SI, ŽE POUŽITÍ A PŘÍSTUP K NAŠIM SLUŽBÁM (DEFINOVANÝM NÍŽE) JE PŘEDMĚTEM NÁSLEDUJÍSÍCH PODMÍNEK; POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO NÁSLEDUJÍCÍMI UJEDNÁNÍMI, NEMĚLI BYSTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE SLUŽBY POUŽÍVAT A MÍT K NIM PŘÍSTUP.

Hola! Prosím přečtěte si pravidla a omezení, které řídí vaše používání našich webových stránek, produktů, služeb a aplikací (dále jen „Služby“)

Pokud máte nějaké dotazy, komentáře  nebo výhrady k  těmto smluvním podmínkám, prosím kontaktujte nás na help@epicworks.cz

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou zavazující smlouvou nezi Vámi a EpicWorks S.R.O.( dále jen „Epic“, „EpicWorks“, „my“ nebo „nás“).

Musíte souhlasit a přijmout všechny podmínky, jinak nebudete mít právo používat naše služby.

Použitím našich služeb souhlasíte se všemi smluvními podmínkami, tyto podmínky zůstávají v účinnosti po celou dobu využívání našich služeb. Tyto podmínky zahrnují ustanovení v tomto dokumentu stejně jako v Ochraně soukromí a v Ujednání o autorských právech.

BUDOU SE TYTO PODMÍNKY NĚKDY MĚNIT?

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou zavazující smlouvou nezi Vámi a EpicWorks S.R.O.( dále jen „Epic“, „EpicWorks“, „my“ nebo „nás“).

Musíte souhlasit a přijmout všechny podmínky, jinak nebudete mít právo používat naše služby.

Použitím našich služeb souhlasíte se všemi smluvními podmínkami, tyto podmínky zůstávají v účinnosti po celou dobu využívání našich služeb. Tyto podmínky zahrnují ustanovení v tomto dokumentu stejně jako v Ochraně soukromí a v Ujednání o autorských právech.

CO MOJE SOUKROMÍ?

EpicWorks bere soukromí svých uživatelů mimořádně vážně.

Zákon na ochranu dětí na Internetu (COPPA, USA) vyžaduje, že poskytovatelé služeb online musí získat povolení rodičů před tím, než začnou vědomě shromažďovat osobní informace dětí mladších 13 let.

Vědomě neshromaždujeme nebo nevyžadujeme informace od dětí  mladších 13 let; pokud jste dítě mladší 13 let, prosím nepokoušejte se registrovat do Služeb nebo posílat Vaše osobní informace.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní informace dětí mladších 13 let, smažeme tyto informace tak rychle, jak to jen bude možné.

Pokud věříte, že nám dítě mladší 13 let poskytlo svoje osobní údaje, prosím kontaktujte nás na help@epicworks.cz.

JAKÉ JSOU NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI PRO POUŽÍVÁNÍ EPICWORKS.CZ?

Můžete být vyzváni k přihlášení do účtu a vybrání hesla a uživatelského jména (dále ID uživatele Epic). Zavazujete se nám poskytnout o Vás přesné, kompletní a aktualizované informace. Nemůžete si zvolit jako Vaše jméno uživatele Epic to, které nemáte právo používat, nebo jméno jiné osoby s úmyslem vydávat se za tuto osobu. Nemůžete předat Váš účet nikomu jinému bez našeho písemného svolení. Prohlašujete a zaručujete, že jste zletilý k uzavření této závazné smlouvy.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami jménem organizace nebo subjektu, vyjadřujete a zaručujete, že máte povolení k souhlasu s těmito Podmínkami za organizaci nebo subjekt jménem, kterým vystupujete, a zavazujete se k těmto Podmínkám (ve kterých odkazy na Vy a Vaše, kromě této věty, odkazují na zmíněnou organizaci a subjekt).

Budete používat Služby pouze ke svým soukromým, osobním, nekomerčním účelům a ne jménem a ve prospěch žádné třetí strany, a pouze způsobem, který vyhovuje aktuálně platným zákonům. Pokud použijete služby způsobem, který je omezen nebo zakázán zákonem, nejste oprávněni Služby používat.

Nemůžeme a neponeseme zodpovědnost za používání Služeb způsobem, který porušuje zákon. Nebudete s nikým sdílet Váš účet nebo heslo, Vy sami musíte chránit bezpečí Vašeho účtu a Vašeho hesla. Jste zodpovědní za jakoukoliv činnost spojenou s Vaším účtem.

Používání Služeb Vaší osobou je předmětem nasledujících doplňujících omezení:

Vyjadřujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že neuvedete informace (podmínky jsou definovány níže v textu) nebo že nepoužijete Služby či přístup ke Službám způsobem, který:

– Porušuje zákon nebo zneužívá duševního vlastnictví nebo dalších práv (včetně EpicWorks) ;

– Porušuje nějaký zákon nebo nařízení;

– Je škodlivý, podvodný, klamný, vyhrožující, sexuálně obtěžující, pomlouvačný, obscénní nebo jinak sporný;

– Riskuje bezpečnost Vašeho Epic účtu nebo někoho jiného (jako třeba umožnění jiné osobě přihlásit se do Služeb Vaším jménem) ;

– Se pokouší jakýmkoli způsobem získat heslo, účet nebo další bezpečnostní informace dalších uživatelů;

– Porušuje bezpečnost jakékoli počítačové sítě nebo se snaží zjistit jakékoli heslo nebo dešifrovat bezpečnostní kódy;

– Používá Runs Maillist, Listserv a další automaticky odpovídající „spamovací programy“ po přihlášení k Našim Službám, případně procesy, které běží na pozadí a jsou aktivní, zatímco vy nejste přihlášení do Služeb, nebo jinak narušuje správné fungování Služeb (včetně přidávání nerozumného množství obsahu do systému našich Služeb).

– Prochází, indexuje, kopíruje či dešifruje jakoukoli stránku, data nebo jejich část, v souvislosti se Službami nebo jejich Obsahem (ať už za použití automatizovaných prostředků nebo ručně).

– kopíruje nebo ukládá určité množství obsahu;

– Dekompiluje nebo se pokouší pomocí reverzního inženýrství či jiným způsobem získat zdrojový kód nebo základní myšlenky a informace o něm nebo v souvislosti se Službami.

Porušení jakéhokoli z předchozích ustanovení znamená ukončení Vašich práv používání a přístupu ke Službám.

Zásady soukromí a souhlas uživatele.

Zásady soukromí a souhlas uživatele. – EpicWorks si cení Vašeho soukromí.

Osobní informace, které od Vás získáme,  budou použity pouze za účelem správy systému “EPICWORKS Insider Program” pro interní obchodní účely, a jinak jsou dovoleny Zásadami ochrany soukromí EpicWorks.

PŘIPOJENÍM K EPIC ÚČTU ZÁVAZNĚ SOUHLASÍTE S EPIC ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

PROMO NABÍDKA:

Poskutujeme nejlepší nabídku.

Pokud nastane situace, kdy je výrobek součástí více výhodných nabídek, a  jeden nebo více výrobků jsou označeny jako “není kombinovatelné s jinými nabídkami”, je nejvýhodnější dostupná nabídka  použita v uživatelově nákupním košíku.

Například v situaci, kdy v rámci propagace je nabízena sleva 15% na dostupný výrobek a tento produkt je již označen 20% slevou, obě nabídky nemohou být najednou aplikovány, sleva  20% bude mít v košíku přednost.

Pokud budou v košíku položky s 15% slevou, tak bude 15%  sleva zavedena na jednotlivé položky samostatně.

Cena položek ve výprodeji je konečná a žádné další slevy se na ni nevztahují.

Noví uživatelé mají právo na 10% slevu z nabídky, která je platná 48 hodin od prvního přihlášení. Tato sleva není kombinovatelná s jinými slevami nebo promo nabídkami.

CO KDYŽ UVIDÍM VE SLUŽBÁCH NĚCO, CO PORUŠUJE MOJE AUTORSKÁ PRÁVA?

Možná jste už slyšeli o Digital Millennium Copyright Act (the “DMCA”),který se týká poskytovatelů online služeb jako třeba EpicWorks, a který vyžaduje, aby byl smazán veškerý materiál, který by mohl údajně porušovat něčí autorská práva.

EpicWorks respektuje duševní vlastnictví jiných osob a vyhrazujeme si právo smazat nebo omezit údajný porušující Obsah  a ukončit účet kvůli opakovanému porušování tohoto ujednání.

CO JEŠTĚ POTŘEBUJI VĚDĚT?

EpicWorks nenese žádnou odpovědnost a záruku v souvislosti s obsahem vyskytujícím se nebo přístupným skrze Služby a nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací, souhlas s autorským právem, legálnost nebo mravnost materiálů vyskytujících se nebo přístupných prostřednictvím našich Služeb.

Neneseme žádnou odpovědnost nebo záruku týkající se návrhů nebo doporučení služeb a produktů nabízených a prodávaných prostřednictvím našich Služeb.

Produkty a služby prodávané a nabízené (bez ohledu na následující doporučení a navrhy) prostřednictvím Služeb, jsou zabezpečeny “tak, jak jsou” a bez jakékoli záruky od EpicWorks nebo dalších subjektů (pokud to není těmito subjekty výslovně písemně a jednoznačně uvedeno ve vztahu ke konkrétnímu produktu).

SLUŽBY A OBSAH JSOU ZABEZPEČOVÁNY A POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO VČETNĚ A BEZ JAKÉHOKOLI OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ DOHOD, NEBO ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENO NEBO BEZ CHYBY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE SE PŘESZÁRUČNÍ PRODLOUŽENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti.

V PLNÉM ROZSAHU PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE  (A BEZ JAKÝCHKOLI OMEZENÍ VZHLEDEM K PŘESTUPKŮM, SMLOUVÁM, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ATD.) NEMŮŽE BÝT EPICWORKS ZODPOVĚDNÝ ANI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NENÁHODNÉ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO VČETNĚ ZTRÁTY DOBRÉ VŮLE, ZASTAVENÍ PRACÍ, PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ, POČÍTAČOVÉ CHYBY NEBO NEFUNKČNOSTI, NEBO (B) ZA JAKOUKOLI ČÁSTKU V SOUHRNU VYŠŠÍ NEŽ (I) 100$  NEBO (II) ČÁSTKU ZAPLACENOU VÁMI SPOLEČNOSTI EPICWORKS V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ZA DOBU 12 MĚSÍCŮ PŘED UPLATNĚNÍM TOHOTO NÁROKU, NEBO (III) ZA JAKOUKOLI UDÁLOST, NAD KTEROU NEMÁME KONTROLU. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VÝJIMKU NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH TYPŮ POŠKOZENÍ A ŠKOD, TAKŽE SE PŘÍPADY NAD RÁMEC TĚCHTO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Zabezpečení

V plném rozsahu stanoveném platnými právními předpisy souhlasíte s odškodněním EpicWorks, jejich poboček, úředníků, agentů, zaměstnanců a partnerů a s tím, že jim nezpůsobíte škodu v souvislosti s pohledávkami, závazky, poškozeními (skutečnými a následnými), ztrátami a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícími z jakéhokoli vztahu nebo v souvislosti s prohlášeními třetích stran vztahujícími se k (a) Vašemu používání Služeb (včetně jakékoli události způsobené třetí stranou používající Vaše přihlášení) a (b) Vaším porušením Podmínek.

Přenesení zodpovědnosti

Nemáte oprávnění přenést, delegovat nebo převést tyto Podmínky nebo Vaše práva a povinnosti dle platných zákonů, stejně jako Váš účet a přihlášení do Služeb, žádným způsobem (v zákonných nebo jiných případech) bez písemného souhlasu EpicWorks. Naše společnost toto může provést i bez Vašeho písemného souhlasu.

Různé

Budete zodpovědní za placení, odvádění, evidenci a přiznávání daní, poplatků, odvodů a dalších zákonných plateb, které jsou spojeny s Vaší činností v souvislosti se Službami poskytovanými EpicWorks, to může podle svého vlastního uvážení udělat kdokoli z výše uvedených Vaším jménem nebo za sebe, jak to považuje za vhodné.

Neschopnost, jak vaše, tak i naše, jakýmkoli způsobem uplatňovat jakékoliv právní nároky v tomto dokumentu, nebude považováno za vzdání se jakýchkoli dalších práv podle tohoto dokumentu.

Pokud nějaké opatření těchto smluvních podmínek bude shledáno nevykonatelné nebo neplatné, toto opatření bude omezeno nebo sníženo na minimální nezbytný rozsah, takže tyto smluvní podmínky zůstanou v plné síle a účinnosti vynutitelné

Vy a EpicWorks souhlasíte, že tyto smluvní podmínky jsou kompletní a výlučný výraz oboustranného porozumění mezi Vámi a EpicWorks, a proto nahrazují a ruší všechny předchozí písemné nebo ústní dohody, komunikaci nebo další ujednání související z předmětem těchto Smluvních podmínek, a všechny úpravy těchto smluvních podmínek musí být písemně stvrzeny oběma stranami (pokud zde není uvedeno jinak).

Na základě těchto Podmínek nevzniká žádné partnerství, zaměstnanecký nebo agenturní poměr ani společné podnikání, stejně jako Vy nemáte žádné právo po společnosti EpicWorks takový vztah vyžadovat.

 

EpicWorks s.r.o – https://epicworks.cz
Sídlo: Brno – Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00
ICO: 05909104

DIC: CZ05909104


Zapsaná v obchodním rejstríku, vedeném Krajským soudem v Brne oddíl C, vložka 98895

X