VÍTEJTE
Usnadňujeme mužům, aby denně vypadali epicky. Líbí se Vám, jak vypadáte? Ukažte nám #EpicB.
Jsme skvělí, sledujte nás!
Vítejte v EpicWorks. Doprava ZDARMA pro objednávky nad 1500 Kč
  • en

 

EpicWorks S.R.O.

Smluvní podmínky

Datum účinnosti: 16. října 2017


 

UVĚDOMTE SI, PROSÍM, ŽE POUŽITÍ A PŘÍSTUP K NAŠIM SLUŽBÁM (DEFINOVANÝM NÍŽE) JE PŘEDMĚTEM NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK; POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO NÁSLEDUJÍCÍMI UJEDNÁNÍMI, NEMĚLI BYSTE JE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POUŽÍVAT A MÍT K TĚMTO SLUŽBÁM PŘÍSTUP.

 

Vítejte v EpicWorks.

Přečtěte si prosím následující pravidla a nařízení, kterými se řídí Vaše použivání našich webových stránek, produktů, služeb a aplikací (dále jen „Služeb“).

Pokud máte nějaké dotazy, komentáře nebo nejasnosti ohledně těchto smluvníh podmínek, prosím kontaktujte nás na help@epicworks.cz.

 

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou zavazující smlouvou nezi Vámi a EpicWorks S.R.O.( dále jen „Epic“, „EpicWorks“, „my“ nebo „nás“).

Musíte souhlasit a přijmout všechny podmínky, jinak nebudete mít právo používat naše služby. Používáním služeb znamená, že souhlasíte se všemi smluvními podmínkami, tyto podmínky zůstávají v účinnosti po celou dobu využívání našich služeb.

Tyto podmínky zahrují ustanovení v tomto dokumentu stejně jako v Ochraně soukromí a v Zákonu o autorských právech. Záležitosti, které nejsou obsahem tohoto ujednání, se budou řídit platnými zákony České republiky.

Tyto smluvní podmínky jsou v souladu s Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a Zákonem 634/1992 Sb. o Ochraně spotřebitele, platného od 1.1. 2014.

 

BUDOU SE TYTO PODMÍNKY NĚKDY MĚNIT?

 

Pravidelně se snažíme zlepšovat naše služby, takže tyto podmínky se můžou časem změnit současně s našimi službami.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto podmínky, ale pokud tak učiníme, budeme Vás o tom informovat oznámením na webové stránce www.epicworks.cz, zasláním emailu nebo jiným způsobem.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nemusíte je přijmout, to ovšem znamená, že nejste oprávněni používat naše služby.

Pokud budete naše služby využívat poté, co je změníme a změny vejdou v účinnost, znamená to, že souhlasíte se všemi změnami.

Kromě změn, které jsme zde popsali, nebudou účinné žádné dodatky nebo úpravy těchto podmínek, pokud je obě strany neschválí a nepodepíší.

 

A CO MOJE SOUKROMÍ?

 

Epic Works bere soukromí svých uživatelů velmi vážně. Pro aktuální znění Zásad Ochrany osobních údajů klikněte zde

 

Zásady ochrany údajů a uživatelské ujednání

 

EpicWorks si cení Vašeho soukromí.

Osobní informace, které od Vás získáme, budou použity pouze pro naši vnitřní potřebu k interní analýze trhu prostřednictvím “EPICWORKS Insider Programu” v souladu se Zásadami ochrany soukromí EpicWorks.

 

PŘIHLÁŠENÍM SE DO EPICWORKS ZÁVAZNĚ SOUHLASÍTE SE ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ EPICWORKS A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. PRO VÍCE INFORMACÍ JDĚTE PROSÍM NA ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY https://epicworks.cz/privacy-policy/

 

CO JEŠTĚ POTŘEBUJI VĚDĚT?

 

Odmítnutí záruky.

 

EpicWorks nenese žádnou odpovědnost a záruku v souvislosti s obsahem vyskytujícím se nebo přístupným skrze Služby a nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací, souhlas s autorským právem, legálnost nebo mravnost materiálů vyskytujících se nebo přístupných prostřednictvím našich Služeb.

 

Neneseme žádnou odpovědnost nebo záruku týkající se návrhů nebo doporučení služeb a produktů nabízených a prodávaných prostřednictvím našich Služeb.

 

Produkty a služby prodávané a nabízené (bez ohledu na následující doporučení a navrhy) prostřednictvím Služeb, jsou zabezpečeny “tak, jak jsou” a bez jakékoli záruky od EpicWorks nebo dalších subjektů (pokud to není těmito subjekty výslovně písemně a jednoznačně uvedeno ve vztahu ke konkrétnímu produktu).
SLUŽBY A OBSAH JSOU ZABEZPEČOVÁNY A POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO VČETNĚ A BEZ JAKÉHOKOLI OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ DOHOD, NEBO ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENO NEBO BEZ CHYBY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE SE PŘESZÁRUČNÍ PRODLOUŽENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 

Omezení odpovědnosti.

 

V PLNÉM ROZSAHU PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE (A BEZ JAKÝCHKOLI OMEZENÍ VZHLEDEM K PŘESTUPKŮM, SMLOUVÁM, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ATD.) NEMŮŽE BÝT EPICWORKS ZODPOVĚDNÝ ANI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NENÁHODNÉ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO VČETNĚ ZTRÁTY DOBRÉ VŮLE, ZASTAVENÍ PRACÍ, PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ, POČÍTAČOVÉ CHYBY NEBO NEFUNKČNOSTI, NEBO (B) ZA JAKOUKOLI ČÁSTKU V SOUHRNU VYŠŠÍ NEŽ (I) 5000,-Kč NEBO (II) ČÁSTKU ZAPLACENOU VÁMI SPOLEČNOSTI EPICWORKS V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ZA DOBU 12 MĚSÍCŮ PŘED UPLATNĚNÍM TOHOTO NÁROKU, NEBO (III) ZA JAKOUKOLI UDÁLOST, NAD KTEROU NEMÁME KONTROLU. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VÝJIMKU NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH TYPŮ POŠKOZENÍ A ŠKOD, TAKŽE SE PŘÍPADY NAD RÁMEC TĚCHTO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 

Zabezpečení

 

V plném rozsahu stanoveném platnými právními předpisy souhlasíte s odškodněním EpicWorks, jejich poboček, úředníků, agentů, zaměstnanců a partnerů a s tím, že jim nezpůsobíte škodu v souvislosti s pohledávkami, závazky, poškozeními (skutečnými a následnými), ztrátami a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícími z jakéhokoli vztahu nebo v souvislosti s prohlášeními třetích stran vztahujícími se k (a) Vašemu používání Služeb (včetně jakékoli události způsobené třetí stranou používající Vaše přihlášení) a (b) Vaším porušením Podmínek.

Přenesení zodpovědnosti

Nemáte oprávnění přenést, delegovat nebo převést tyto Podmínky nebo Vaše práva a povinnosti dle platných zákonů, stejně jako Váš účet a přihlášení do Služeb, žádným způsobem (v zákonných nebo jiných případech) bez písemného souhlasu EpicWorks. Naše společnost toto může provést i bez Vašeho písemného souhlasu.

 

Volba práva

Arbitráž.

Tyto smluvní podmínky jsou řízeny a budou vykládány dle zákonů České republiky bez ohledu na ustanovení týkající se střetu právních předpisů.

Všechny spory které vzejdou nebo budou mít spojitost s předmětem těchto smluvních podmínek, budou nakonec řešeny v souladu s Směrnicí Arbitrážních pravidel.

 

Různé

Jste zodpovědní za placení, zadržení, evidenci a přiznávání daní, poplatků, odvodů a dalších zákonných plateb, které jsou spojeny s Vaší činností v souvislosti se Službami poskytovanými EpicWorks

Neschopnost, jak vaše, tak i naše, jakýmkoli způsobem uplatňovat jakékoliv právní nároky v tomto dokumentu, nebude považováno za vzdání se jakýchkoli dalších práv podle tohoto dokumentu

Pokud nějaké opatření těchto smluvních podmínek bude shledáno nevykonatelné nebo neplatné, toto opatření bude omezeno nebo sníženo na minimální nezbytný rozsah, takže tyto smluvní podmínky zůstanou v plné síle a účinnosti vynutitelné.

Vy a EpicWorks souhlasíte, že tyto smluvní podmínky jsou kompletní a výlučný výraz oboustranného porozumění mezi Vámi a EpicWorks, a proto nahrazují a ruší všechny předchozí písemné nebo ústní dohody, komunikaci nebo další ujednání související z předmětem těchto Smluvních podmínek, a všechny úpravy těchto smluvních podmínek musí být písemně stvrzeny oběma stranami (pokud zde není uvedeno jinak).

Na základě těchto Podmínek nevzniká žádné partnerství, zaměstnanecký nebo agenturní poměr ani společné podnikání, stejně jako Vy nemáte žádné právo po společnosti EpicWorks takový vztah vyžadovat.

 

EpicWorks s.r.o – https://epicworks.cz
Sídlo: Brno – Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00
ICO: 05909104

DIC: CZ05909104


Zapsaná v obchodním rejstríku, vedeném Krajským soudem v Brne oddíl C, vložka 98895

 

X